DANMARK: Tre statliga sjukhusorgan ska ta över styrningen av alla danska sjukhus som i dag styrs av fem fristående regionala demokratiskt valda paralment. Denna lösning presenterades av det danska partiet Venstre som också sitter i regeringen. Den bakomliggande idén är att styrningen av dessa statliga organ ska ske genom expertis och utpekade tjänstemän från det danska sundhetsministeriet.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar