DANMARK: Medborgarnas lokala engagemang fick sig en rejäl knäck i samband med den danska kommunreformen 2007 då antalet kommuner mer än halverades, menar Carsten Abild som är ordförande för landsbygdens mindre orter i Danmark. Men nu fem år efter reformen så tycker han sig se ett nytt engagemang från lokalt håll som den här gången börjar ute på landsbygden. Landsbygdsråd, lokala råd och lokala grupper som kämpar för att behålla sin service har på nytt vuxit i omfattning efter att ha varit stukade under en tid. Det allra mest positiva är att dessa civila sammanslutningar nu börjat ta kontakt med de ”nya politiker” som styr i de sammanslagna kommunerna. På flera håll så växer ett nytt förtroende fram, menar Abild.   Källa: Danska Landsbruksavisen:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar