DANMARK: Över sju miljarder danska kronor har satsats på entreprenörskap och innovation via de fem regionala växtforumen mellan 2008 och 2010. Det visar en nyligen publicerad analys från föreningen Danska Regioner. En av slutsatserna i analysen är att Danmark bara kan behålla jobben om effektiviseringen ökar på arbetsplatserna. Därför är det viktigt att nya innovationer kommer till användning i form av ny teknologi. Ordföranden för Danska Regioner Carl Holst (venstre) poängterar att EU:s strukturfonder här spelar en avgörande roll: – Strukturfondsmedlen är här en katalysator för tillväxt och det regionala partnerskapen är helt avgörande för att nå en enighet och ett ägarskap kring de prioriteringar som pekas ut. Staten har inte tillräcklig kännedom om de regionala styrkorna och kommunerna är inte tillräckligt stora för att kunna utnyttja hela potentialen, säger han.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar