DANMARK: Visst märks den ekonomiska krisen i Danmark, men den slår inte lika hårt som i Sverige. Det finns fortfarande områden där det råder brist på arbetskraft – och ungdomsarbetslösheten är enbart en fjärdedel mot i Sverige.  

Varför vill akademiker inte arbeta i södra Jylland?
Den frågan har Region Syddanmark avsatt en kvarts miljon danska kronor (ca 347 000 SEK) för att få svar på. På södra Jylland, södra Fyn och på flera öar i Syddanmark råder stor brist på högutbildad arbetskraft. Pengarna som Region Syddanmark satsar går till projektet "Input med kontant output" som ska undersöka hur man ska gå till väga för att locka akademiker.
 
Växtforum avsätter 4,6 miljoner
Samtidigt har Syddanskt Växtforum avsatt 3,3 miljoner danska kronor (nästan 4,6 miljoner SEK) till utveckling av sina ytterområden. Pengarna ska användas till projekt som kan skapa högre inkomster och ökad tillväxt. Bakom står bland annat Svendborgs kommun, Tønder kommun, Faaborg-Midtfyns näringslivsråd, Turist- och näringslivsföreningarna på Langeland och Ærø samt Akademikernas arbetslöshetskassa.
 
Unga får jobb
Trots lågkonjunkturen så har Danmark en låg ungdomsarbetslöshet – enbart Holland kan visa upp bättre siffror bland EU-länderna. Under första kvartalet 2009 låg ungdomsarbetslösheten på 8,9 procent i Danmark, vilket ska jämföras med Sveriges 24,2
procent. Sverige ligger fyra från botten bland EU:s 27 medlemsstater, en position vi delar med Grekland. Endast Spanien, Italien och Lettland ligger sämre till. (Siffrorna är från första kvartalet 2009 – Sveriges ungdomsarbetslöshet steg till hela 29,7 procent i juli.)

 

Lärlingsprogram och studentjobb

Bakom de danska siffrorna ligger en långsiktig politik.
Danmark satsar hårt på särskilda lärlingsprogram för unga och lägre ingångslöner anses också bidra till den låga ungdomsarbetslösheten.
Många danska ungdomar jobbar på kvällar och helger, vid sidan av skola och utbildning – det är relativt lätt att hitta särskilda ungdomsjobb, öronmärkta för 16-18-åringar.
För den som läser på universitet finns särskilda ”studentjobb” att söka – danska studenter förväntas ha med branschrelaterad arbetslivserfarenhet i sitt CV. Studentjobben – som inte ska förväxlas med praktikplatser – betalas sämre än ”riktiga” jobb, men värdet av de kontakter och de nätverk som dessa jobb ger ska inte underskattas.
Många får efter examen jobb på de företag där de haft sina studentjobb.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Anne Wollter
Lämna en kommentar