DANMARK: Sedan den danska kommun- och strukturreformen har de fem kommunala kontaktråden (KKR) blivit viktiga regionala aktörer. Detta beror dels på att kommunerna fått alltfler uppgifter som kan ses som regionala och som de därför med fördel samarbetar kring. KKR har också blivit en lämplig plattform för samordning mellan kommunerna och många av övriga aktörer som är verksamma regionalt, såsom statliga organ och universitet.
De här slutsatserna har en dansk forskargrupp kopplad till Köpenhamns universitet kommit fram till. Forskargruppen, under ledning av Karina Schested, menar samtidigt att KKR:s ställning helt och hållet är beroende av förankringen i kommunernas politiska styrelser.
 
Läs mer:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar