DANMARK: Det måste till ett brett övergripande partnerskap mellan kommunerna, regionen, utbildningsinstitutionerna, arbetsmarknadens parter och förvärvslivet om utbildningsnivån ska kunna höjas på Själland. Det skriver de båda borgmästarna Henrik Holmer och Niels Hörup som är ordförande respektive vice ordförande inom Kommunernas kompetensråd (KKR) på Själland i ett debattinlägg på KL:s webbportal daterat den 5 maj. En av de avgörande faktorerna är att det behöver skapas ett tätare samarbete mellan kommunerna på detta område. KKR på Själland har nu därför bestämt sig för en gemensam satsning kallad ”Redo för kompetens” (på danska ”Kompetenceparat”). Denna satsning, menar de två författarna, är också avgörande för att regionen sammantaget ska nå sina mål om ökad sysselsättning, tillväxt och utveckling. En viktig faktor för att KKR ska nå sina målsättningar är att utbildningsinitiativen också ägs av aktörerna själva på Själland. Att enbart förlita sig på nationella satsningar är ingen framkomlig väg, anser både Holmer och Högrup.      Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar