DANMARK: De mellanstora kommunerna har under de senaste 10 åren växt långt snabbare än någon annan kommungruppering. I dag bor också närmare en tredjedel av alla danskar i en av Danmarks 25 mellanstora kommuner. Det danska nätverket RegLab har av det skälet gjort en studie där man tittat närmare på de mellanstora kommunernas villkor. Här visar det sig att dessa kommuner i högre grad än andra lyckats kombinera en aktiv omfattande näringslivspolitik med en förhållandevis obyråkratisk administration som därtill kännetecknats av korta beslutsvägar och tillitsfulla relationer. Bakom framgångarna döljer sig inte sällan en väl genomtänkt strategi som omfattar stadsutveckling, utveckling av det lokala näringslivet samt en väl fungerande kompetensförsörjning. Den politiska ledningen har dessutom visat på modet att våga välja väg och satsa i lägen där kommunen stått inför avgörande val.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar