DANMARK: De fem danska regionala växtforumen arbetar långt mer över de regionala gränserna än vad som tidigare varit känt. Växtforumen har som sin första prioritet att utifrån ett samlat partnerskap fatta beslut om strategier och medelsfördelning som gynnar den egna regionens tillväxt och utveckling. Men i en ny studie skriven på uppdrag av föreningen danska regioner så finns det nu svart på vitt att växtforumen har skapat sig väl utvecklade kontakter både med varandra och andra aktörer utanför landet. De politikområden där växtforumen allra mest söker samarbete kring handlar om klimat och energi, sjukvård och välfärdsinnovationer, entreprenörskap och näringslivsutveckling, turism och upplevelseindustri, kompetensutveckling samt förmedling av riskkapital och investeringsstöd.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar