DANMARK: Det är i Östafrika som de verkligt stora framväxande marknaderna finns. Utifrån den förvissningen så väljer region själlands växthus att uppmuntra regionens näringsliv att ta reda på mer om förhållandena i Kenya, Uganda och Tanzania. Växthusets satsning ingår i ett nytt större projekt Själland-Afrika som syftar till att hjälpa danska företag att ta språnget ned till den afrikanska kontinenten.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar