DANMARK: De tolv kommunerna i Själland samt regionen själv har gått samman kring den största gemensamma klimatsatsningen som någonsin skett i Danmark. Tanken är att en mängd energibesparande insatser ska ske ute i kommunernas alla offentliga byggnader liksom på regionens centrala sjukhus. Satsningen omfattar närmare en halv miljard danska kronor och beräknas ge runt 1000 nya arbetstillfällen till regionen.

Ett av de viktigaste skälen till att kommunerna valt att gå samman på det här sättet är att den här typen av investeringar kräver en så omfattande kompetens kring de senaste tekniska landvinningarna att det finns stora pengar att tjäna på att dela på expertisen. Dessutom har man gemensamt sökt stöd från EU:s fonder och fått klartecken, vilket sänkt kostnaderna ytterligare.

 

Läs mer: http://www.tv2east.dk/artikler/1000-groenne-job-i-region-sjaelland

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar