DANMARK: Redo för Europa 2020? Danmarks regionförbund ställde frågan och bjöd in till konferens med uppmaningen: Kom till besiktning och service av den danska tillväxtmodellen!  

Vad ska till för att våra barn inte ska drabbas av arbetslöshet i framtiden? Vad fungerar i den danska tillväxtmodellen – och vad måste förbättras? Vilka utmaningar står vi inför? Danske Regioners vice ordförande, Carl Holst, ställde frågorna och gav också en kort historisk sammanfattning, när han inledde konferensen i Köpenhamn den 4 april. Men mest blickade han framåt.   Beslut som rör barnens framtid – Förutsättningen för att nå tillväxt är att alla strävar åt samma håll och att insatserna är samordnade på alla nivåer, vare sig det handlar om lokala, regionala eller nationella initiativ. – När nu EU ska lägga en ny strategi för tillväxten i Europa, fram till 2020, så måste vi analysera hur man har gått tillväga i de regioner som hittills lyckats nå sina mål. De beslut vi fattar nu handlar om våra barns och barnbarns välstånd och villkor, sade Carl Holst, innan vetenskapsminister Charlotte Sahl-Madsen fick ordet. Hon pekade på samarbetet mellan akademiska institutioner och företag som en förutsättning för tillväxt, dels för att underlätta för de studerande att ta klivet ut i förvärvslivet, dels för att kunna bedriva forskning och utveckling i företagen. – Samverkan skapar produktivitet och tillväxt och här måste vi helt enkelt bli mer kompetenta. Kunskapen ska ut i företagen! Vi måste bygga en mycket bredare bro mellan universitet och näringsliv. Forskning ger avkastning Charlotte Sahl-Madsen hänvisade också till en helt ny undersökning om forskningens betydelse för företagens resultat. Analysen visar att företag som är aktiva inom forskning och deltar i forskningssamarbete med universiteten, upplever en betydande årlig merproduktivitet per anställd, uppskattningsvis nästan 50.000 dollar per anställd (cirka 330.000 svenska kronor). Sammanlagt bidrog ytterligare cirka tio företrädare för politik och näringsliv med synpunkter på den danska tillväxtmodellen, däribland Claus Kondrup, vid EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, Lars Nørby Johansen, ordförande i Danmarks Växtråd, Lars Kolind, ordförande i Welfare Tech Region, Jan Boye, kommunförbundet KL:s internationelle ordförande, Lizette Risgaard, vice ordförande i LO och Orla Hav, socialdemokratisk folketingsledamot.   Reformer inom utbildning Den viktigaste slutsatsen? De flesta var rörande överens om att stora utmaningar väntar – framför allt inom utbildningssektorn. Men i grunden är den danska tillväxtmodellen sund och välfungerande. Visst behövs service och rundsmörjning, men sedan ska det rulla på. Mot 2020.    Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Anne Wollter

Lämna en kommentar