NORDEN: Danska staten har under de senaste 10 åren satsat 50 miljarder DKK i och kring Köpenhamn, men det behövs ytterligare 80 miljarder under de kommande 10 åren för samma område, menar Thomas Ramdal Jørgensen ifrån danska Transportministeriet, som hänvisar till integrationen i Öresundsområdet. Liknande scenarios med växande behov och ökade investeringskostnader inför framtida satsningar kommer från både Katarina Norén, planeringsdirektör vid svenska Banverket och Lars Erik Nybø, sektionschef vid norska Jernbaneverket.
De tre deltog på en konferens i Helsingborg under temat ”Nordisk infrastruktur” som hölls den 23 september i år. Här tar man tempen på utvecklingen kring de platser runt om i Norden där man förutspår framtida flaskhalsar.
Gemensamt för både Sverige och Norge är att höghastighetstågen har (Sverige) eller ska (Norge) utredas. De båda länderna har också till skillnad från Danmark en typ av öppen planeringsprocess, där regionerna mycket aktivt deltar för att garantera starkare behovs- och efterfrågestyrning av arbetet.
Något som också ges uppmärksamhet är de växande marknaderna i östlig och sydöstlig riktning dit framtida godsflöden förväntas gå. Den utvecklingen måste också mötas upp av satsningarna i de nordiska länderna gemensamt.
 
Läs mer om konferensen: 
 
Läs mer om den svenska infrastrukturplaneringen:
 
Läs mer om den danska infrastrukturplaneringen:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar