DANMARK: Det är mer angeläget än någonsin tidigare att de danska regionerna gör vad de kan för att vända de negativa trenderna på arbetsmarknaden och inom näringslivet. Det menar den danska ekonomi- och näringslivsministern Lene Espersen som hade tydliga och högt ställda förväntningar på vad regionerna tillsammans med kommunerna och övriga aktörer ska kunna åstadkomma. Sina synpunkter gav hon i samband med en konferens den 8 september som handlade om "Framtidens tillväxtmöjligheter", som arrangerades av Danmarks Växtråd.
Som ett exempel och föredöme nämnde ministern utvecklingen i Nordjylland, där både lokala och regionala parter satsat för klara både akuta problem och långsiktiga utmaningar parallellt. Här har man dessutom valt att koppla samman sina traditionella styrkor inom de maritima näringarna med den forskning som finns i regionen och som har en inriktning mot nya energi- och miljöteknologier. För att dra ytterligare en växel på samma satsning så vill man nu använda samma nätverksplattform för omskolning av förvärvsarbetare så att de kan ta de nya jobb som skapas.
Espersen antydde även att utvecklingen i Syddanmark och de initiativ som tas där för att koppla samman offentliga och privata initiativ inom ny välfärdsteknologi var värda att nämnas. Här kommer det att finnas en stor efterfrågan i framtiden och då krävs att man i en hel region står väl rustad, menade hon.
 
Läs mer. 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar