DANMARK: Politikerna i de danska regionerna är inte nöjda. De vill att regionerna ska få fler uppgifter från staten och att staten inte blandar sig i lika mycket i hur regionerna löser sina uppgifter. De ekonomiskt snäva ramarna och det begränsade självstyret irriterar också. De här slutsatserna drar Anvendt Kommunal Forskning som är ett fristående forskningsorgan i Danmark, i en nyligen gjord undersökning bland regionrådspolitiker i landet.
En överväldigande andel av politikerna, 80 procent, tycker att den regionala demokratin behöver stärkas genom att permanenta nämnder tillsätts, istället för att behålla de tillfälliga nämnder som finns idag. Men då krävs ändrad lagstiftning. En lika stor andel politiker tycker att Folketinget har för stor makt över regionena och att det behöver ändras.
 
Läs mer:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar