DANMARK: Växtforum på Region Mittjylland har under hösten valt ut 12 projekt som ska förverkliga framtidens byar på landsbygden. I dagsläget finns 10 ansökningar klara. Initiativet har tagits för att regionen inte bara ska få en positiv utveckling i de större städerna, utan också vettiga villkor i de mindre orterna.
I samtliga fall handlar det om olika insatser för att långsiktigt klara både bosättningen, den lokala servicen och näringslivsutvecklingen på plats. Bakom projekten står en så kallad lokal aktionsgrupp (kallas LAG-grupp som kan hantera medel från EU för landsbygdsutveckling, red. anmärk.) som haft nära samarbete med de enskilda kommunerna och med medborgarna för att ta fram handlingsplaner och förslag till initiativ.
Intresset har varit stort och regionen fick i början av sommaren in totalt 22 stycken intresseanmälningar, vilket betyder att långt många fler vill satsa på den plats där man bor.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar