FINLAND: Den pågående kommun och servicereformen ställer inte helt oväntat de minsta kommunerna inför speciella utmaningar. Och gruppen småkommuner är knappast liten. Sammanlagt rör det sig om 254 kommuner med upp till 6000 invånare.

– Många av dem försvagas mycket snabbt och okontrollerat konstaterar Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör för Finlands Kommunförbund.

En genväg som han anser fler småkommuner skulle nyttja är olika former av nätverkslösningar och lyfter fram gymnasieverksamheterna som ett område.

Här behöver regeringen snabbt röja undan alla slags nationella hinder menar han om den vägen ska bli farbar.

Som representant för kommunförbundet vill han samtidigt rikta en uppmaning till alla småkommuner att alvarligt överväga möjligheten att gå samman. Samtidigt riktar han en tydlig signal till regeringen om att inte lägga ytterligare bördor på kommunerna.

– Statsandelssystemet måste fullt följa de uppgifter som staten själva lägger på kommunerna. Annars kommer ingen långsiktig förändring att ske vad kommunerna än gör, säger han.

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar