SVERIGE / EU: – Vi var överens om att sammanhållningspolitiken måste finnas kvar och gälla alla. Dessutom verkar regionerna ha insett att de sitter på möjligheterna. Ingen tjänar på att se sig som offer, säger en nöjd Agneta Lipkin, ledamot i inom EU:s Regionkommitténs utskott för den territoriella sammanhållningspolitiken (COTER) och i landstingsstyrelsen i Norrbotten.
Bara i December har två strategiskt tunga europeiska konferenser hållits i Norrbotten, med Regionkommittén och det svenska ordförandeskapet som arrangörer. I fokus stod EU:s territoriella sammanhållningspolitik som nu befinner sig i stöpsleven.
Debatterna kretsade främst kring hur EU:s kommande territoriella politik skulle kunna nyttjas för att hantera både demografiska och klimatmässiga utmaningar. Bland talarna fanns Pawel Samecki, EU:s kommissionär för regionalpolitik, som poängterade hur viktigt det var att all policy, oavsett vilka frågor som berörs, medverkade till att stärka konkurrenskraften och öka sysselsättningen, inte minst i utsatta och gränsöverskridande regioner.
Den andra konferensen hade fokus på sammanhållningspolitikens roll för utsatta regioner, exempelvis på grund av naturen, klimatet eller genom den geografiska eller befolkningsmässiga situationen.
– När vi presenterade flytten av hela Kiruna stad, och idén bakom ishotellet i Jukkasjärvi, började många delegater att tänka på vad som faktiskt är möjligt och omöjligt, säger Agneta Lipkin.
Delegaterna lyckades, enligt henne, enas kring sju punkter som man kommer att lämna som synpunkter från Regionkommitténs, och som kunde ingå i EU-kommissionens strategi för EU 2020. Bland annat nämns att stödet till regioner med specifika behov borde slås fast i fördraget. Transport, IT och energifrågorna skulle också behöva prioriteras även i nästa version av sammanhållningspoltiken.
 
Läs mer om COTER mötet den 11 december: 
 
Läs mer om Regionkommitténs möte den 14 – 15 december: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar