FINLAND / KINA: – Vi har ju inga megastäder i Finland, säger Pertti Huitu, ansvarig för finska paviljongen under EXPO 2010. - Men vi tänker oss att det som fungerar i våra städer för den enkla människan också kan vara ett bidrag.    

Med sin slogan; ”Sharing inspiration”, hoppas finländarna att den finska bidraget ska tilltala kineserna.
– Vår attityd är inte att vi kommer för att lära ut, utan för att dela med oss av vår kunskap med besökarna. Det vi erbjuder är våra erfarenheter av vad som är bra för vanliga människor i Finland och då tror vi att det även är bra för kineserna, säger Pertti Huitu.
 
Den ideala staden
När besökaren tittar sig om på mässområdet så garanterar Pertti Huitu att den finska paviljongen kommer sticka ut. Den liknar mest en gigantisk skål, helt i vitt och fri från all utsmyckning.
Varför fick paviljongen den här formen?
– Den representerar nog något typiskt finskt, lite avskalat och minimalistiskt. Men vi tror den fungerar när vi ser att många andra paviljonger är båda invecklade och färgsprakande. Tanken är att man både utifrån och när man går in i paviljongen ska få uppleva den ideala staden.
Och vad är då det ideala?
– Den frågan är ju jättestor, och vi har ju inga megastäder att referera till. Men vi har istället valt att bygga vår utställning kring hur man kan utveckla städer i mindre skala, närmre den enskilda människan. Ett av de tre teman vi valt är därför välfärd, det andra miljö och det tredje är kunskap.

Människonära lösningar

Hur knyter ni ihop säcken? Får man som besökare förståelse av ett helt finsk koncept för en uthållig stad eller en uppradning av olika tekniklösningar?
– Vi kommer att försöka spegla både och, men för merparten av besökarna så är nog vårt helhetstänkande för den vanliga människan mest intressant. Det kan handla om hur vi gör för att spara energi och vårda vår miljö. Sedan har vi ju sponsorer som också vill göra sina tekniska produkter synliga.
Och det här tror ni kommer att möta kinesernas intressen och behov?
– Absolut. Men de har ju behov på så många områden så det vi kan visa upp
Vad visar man då för de kinesiska beslutsfattarna?
– De har nog mer intresse i de tekniska lösningarna och sådant har vi ju också.
Ni tror de nappar på det?
– Absolut!
 
Läs mer:
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar