SVERIGE / KOMMUN: – Vi har i dag en mer levande stadsbyggnadsvision än tidigare. Nätverket som vuxit upp kring ”Den goda staden” har gjort det mycket enklare för oss att gå från tanke till handling, säger Josephine Nellerup, samhällsbyggnadsstrateg i Jönköpings kommun.  

Sex år av pilotverksamhet kring stadsutveckling tar vid årsskiftet slut för de tre pilotkommunerna Uppsala, Norrköping och Jönköping. Så vad har de lärt sig och vad är värt att arbeta vidare med?
 
Den goda staden är ett projekt under Trafikverket, Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Det var dåvarande Vägverket, som i dag är en del av Trafikverket, som tog initiativ till projektet. Trafikverket har också stått för huvuddelen av finansieringen.
 
Vägen – ett rum för vissa eller alla
Liv Hahne, moderat och ordföranden i byggnadsnämnden i Uppsala, har varit involverad i projektet. Hon är mycket nöjd med den utveckling som skett i hennes kommun.
– Jag tycker nog det är lättare nu att förklara för allmänheten varför vi fattar vissa beslut. Våra planeringsprocesser har liksom blivit mänskligare, säger hon. Sedan exemplifierar med en av Uppsalas mest omdiskuterade gator, Dragarbrunnsgatan.
– Allmänheten har skällt och gnällt på den eftersom den inte varit anpassad till alla som ska samsas utmed framför allt den norra delen. Här möts fotgängare, cyklister och bilister. Genom projektet har vi gjort om så att detta blivit ett gemensamt utrymme som signalerar "visa hänsyn, ta det lugnt". Alla inser att detta nu inte bara är en väg och det är ju det som är grejen.
 
Men utvecklingen av stadskärnan kommer inte att stanna upp bara för att projektet avslutas, poängterar Hahne:
– Nej, nu kommer vi att organisera om vårt eget interna arbete så att alla våra planerare hamnar under samma tak. Vi tror att de framöver lättare kan utveckla en samarbetsanda och hitta lösningar som inte bara är tekniskt optimala utan också mer mänskliga, säger hon.     
 
Stadskärnan – ett lokalt och europeiskt nav
De positiva tongångarna går igen längre söderut:
– Det har blivit lättare att gå från tanke till handling i våra ambitioner att utveckla en attraktivare stadskärna, säger Josephine Nellerup som är Jönköpings kommuns samhällsbyggnadsstrateg.
Hon är tacksam över det nätverk som projektet öppnat upp för, både mot andra större kommuner och statliga verk och myndigheter.Nellerup poängterar att

stadskärnan inte bara är till för de som bor i Jönköping. Kommunen är också ett regionalt nav och dessutom en tänkbar nod för ett framtida höghastighetståg som går utmed en tänkt Götalandsbana/-Europakorridor. Förutsättningarna för att pendla till och från Jönköping och snabbt nå stadskärnan är mycket viktigt, säger hon. Detta är ett av skälen till att man har som mål att fördubbla kollektivtrafiken och förtäta stadskärnan.

– Här ingår också en ambition att få fler att cykla säger hon.
 
Kunnandet måste ut i fingrarna
En av dem som varit engagerade i Norrköping är Anna Larsson, processansvarig för markförsörjning på stadsbyggnadskontoret. Hon tycker att en av projektets största styrkor paradoxalt nog är att de har lärt sig mycket om sådant som de redan visste om.
– Jag vet att det kan låta lite fånigt. Vi är många som kan klyschorna om fler hängrännor i stället för stuprör, men när det väl gäller så måste vi komma underfund med hur vi kan agera på ett smartare sätt givet det vi faktiskt vet, säger hon.
 
I nuläget tycker hon att tjänstemännen i tekniska och stadsbyggnadsförvaltningen har hittat ett mer integrerat sätt att jobba. Det olyckliga är att projektet slutar i och med årsskiftet och att detta sammanfaller med ett politiskt skifte.
– Därför planerar vi att utbilda våra nya politiker så att vi inte tappar bort det här perspektivet, säger hon.
 
Fortsatt spridning av metoden
Som regionchef på Trafikverket i syd, samt ordförande i projektet Den goda stadens arbetsutskott, menar Lennart Andersson att det är tid att sprida arbetssättet till andra kommuner.
– Jag tror att det behövs en fortsatt systematisk spridning, både när det gäller metodik och kunskap kring de här frågorna.
Och intresse är det inte brist på.
– Vi var över 300 personer på den avslutande konferensen och fick tyvärr säga nej till förfrågningar som kom in sent.
 
Länk Trafikverket:
Länk Norrköping:  
Länk Uppsala:  
Länk Jönköping: 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar