Från och med nummer 1 nästa år kommer Gränsbrytning få en ny profil. Vi på redaktionen hoppas du kommer att uppskatta nyorienteringen.  

Ni läsare som följt med i den här frågan vet att Gränsbrytning kommer ändra sin bevakning på några avgörande punkter. Vi kommer att bevaka Sverige och EU något mer framöver, och den nordiska bevakningen kommer inte att bli lika markant.
 
Utvecklingen inom och kring funktionella regioner kommer också bli ett av Gränsbrytnings rättesnören. Redan i det här numret så prövar vi oss fram.
 
Nytt blir däremot en återkommande framtidsspaning. Vad händer ute i regionerna på 15 års sikt. Kan handla om den demografiska utvecklingen, 

näringspolitiska utmaningar, förändringstendenser inom EU, eller andra frågor som har bäring på den regionala utvecklingen.

 
Nya medarbetare är också på väg in. Jag räknar med att presentera dem inför årets sista nummer.
 
Nästa nummer som kommer ut den 16 december. Till dess hoppas vi att detta nummer bjuder på mycket matnyttigt så här i adventstider.
 
Redaktionen
Per Holmström
Lämna en kommentar