Hur ofta blir du irriterad över att du behöver vänta på att din dator ska arbeta klart? Ofta? Då är du i gott sällskap. Men har du någonsin tänkt på hur lång tid det skulle ta för dig att ändra ditt beteende så att du inte nästa gång spiller onödig energi på sådant du inte kan påverka? Sannolikt betydligt längre än det tar för din dator att arbeta klart.  

Långsamma datorer är i min värld bara ett exempel på omständigheter jag inte rår över men som jag ändå måste hantera. Dessutom tycker jag att exemplet ger mig en tankeställare när jag emellanåt ställs inför problem där jag frestas till att tro att lösningen enbart handlar om att tänka annorlunda. För vad vi sällan vill inse är att våra tankebanor liksom våra övriga vanor är väldigt spårbundna. Jag själv upplever att det går åt mycket energi att tänka annorlunda, Möjligtvis kan det gå lite lättare om jag tar hjälp av alla mina sinnen.
 
Vad har då det här att göra med regioner och regional utveckling? Jo, jag hade nämligen förmånen att ta del av en konferens förra veckan som hette ”Innovation in mind” och som pågick mellan den 15 – 17 september i Lund. Här fick vi som deltagare lyssna till hur innovationer (lite förenklat: nya idéer som omvandlas till nya produkter för nya marknader) faktiskt uppstår överallt i samhället eftersom de som står bakom nya produkter inte av nödvändighet behöver vara de etablerade producenterna. Youtube och Wikipedia är bra exempel på där konsumenter och användare själva agerar producenter.
I korthet förutspåddes en begynnande omställning av hela samhället där det övergripande syftet att söka efter, omsätta och anpassa samhällsstrukturerna till nya innovationer. I Silicon Valley har man exempelvis grundskoleutbildningar där man uppmuntrar och utbildar eleverna så de ska uppfinna saker. Sant eller inte, så är det i alla fall ett faktum att innovationer är ett av de hetaste inneorden just nu i politiken.
 
Vad som slog mig under dessa dagar var just detta att det innovativa bara förpassades till hjärnan; ”Innovation in mind”! Var fanns resten av kroppen? Var fanns seminarierna där man beskrev den mödosamma vägen från insikt till ny praktik? De var lätt räknade. Själv skulle jag gärna se en uppföljande konferens men då med temat: ”Innovation by hand”.
På vägen hem fick jag också tid att fundera över detta och såg då i mitt eget liv hur lång tid det faktiskt tar att gå in i nya beteendemönster. Det kan i extrema fall ta år innan en i huvudet klar insikt omsatts till en praktisk erfarenhet i min vardag.
 
Jag vill tro att mina erfarenheter inte är unika utan att politiker och tjänstemän, näringslivsaktörer och forskare för att inte nämna alla vanliga medborgare, också upplever samma sak. I så fall finns en hel del kvar att både göra och framförallt lära, både i det lilla och de stora sammanhangen. För vi går alla lätt i de spår som andra redan trampat upp även om vi i tanken är någon annanstans och flyger hur innovativa dessa ideer än må vara…
 
En liten upplysning till sist. Svenska Tillväxtverket har en konferens den 13 oktober under temat ”Attraktiva miljöer för näringslivets utveckling”. Där har NRU Norden gått in som med arrangör,och kommer i slutet av dagen kommentera innehållet som presenterats under dagen. Dessutom är vi just nu i full färd med att genomföra en undersökning av vad företag runt om i Sverige anser är viktigt för att deras närmiljö ska uppfattas som attraktiv.
Det här berättar jag dels för att jag ser konferensen som intressant men också för att ni som läsare ska påminnas om att NRU Norden har fler strängar på sin lyra. Är ni intresserade av att veta mer så hör av er!
 
Nästa nummer av Gränsbrytning kommer ut den 7 oktober. Jag hoppas detta nummer inte bara inspirerar er till nya insikter utan också får er att ändrar riktning nästa gång ni ska gå ut och gå!
 
Redaktionen
Per Holmström
Lämna en kommentar