I förra numret av Gränsbrytning bad jag er läsare om en stunds uppmärksamhet. Det kan nämligen bli aktuellt för tidskriften att ändra profil och tyngdpunkt, och då måste jag som redaktör veta om de förändringar som planeras stämmer överens med era önskemål. Många har hört av sig sedan dess, men jag vill ha respons från fler!  

Idén är att ha ett tydligt fokus på sex områden som skulle utgöra fasta avdelningar: kommuner, regioner, landsting, sjukvårdens olika roller och utveckling, centrala staten samt lokal- och regional stat.  
I alla dessa avdelningar skulle redaktionen bevaka vad händer och diskuteras, projekt, samarbeten, studier etcetera.
 
Utöver detta skulle redaktionen ta upp nyheter inom; miljöområdet, infrastruktur, forskning, arbetsmarknad, hälso- och sjukvården, näringspolitiken och samhällsplaneringen.
 
Ett antal mer fristående bevakningsområden skulle också rymmas: 
”Nytt från omvärlden”, där händelseutvecklingen i de övriga nordiska länderna skulle speglas, och ”Europa och EU”, där det regionalpolitiska spelet speglas.
Vidare ”Gästkrönikan”, som kan skrivas av politiker, forskare, projektansvariga etcetera, ”Strategiska samarbeten”, där exempelvis Interregsamarbeten kan tas upp.
Slutligen ”Ny utgiven litteratur och forskning”, ”Aktuella konferenser” och ”Engelsk sammanfattning”.
 
Det här upplägget innebär att utvecklingen i Sverige får en mer dominerande plats, och händelseutvecklingen i de övriga nordiska länderna får något mindre utrymme.
 
Täcker de här områdena dina behov? Får Gränsbrytning en profil som speglar dina prioriteringar? Är detta ett steg i rätt riktning, eller rent av en försämring mot idag?
Fundera – men inte för länge – utan ge er respons till redaktionen genom en mail: per.holmstrom@gransbrytning.se . Era reaktioner kommer bli mycket viktiga för redaktionens fortsatta vägval.
 
Sedan en korrigering som berör nummer 16 och artikeln ”Är en Svealandsregion en hållplats utmed vägen?”. Där citerades politikern Monica Ericsson (v), landstingsråd vid landstinget i Värmland.
Där skrev vi att hon såg ”… en möjlighet till en större Västra Götalandsregion där Värmland ingår”. Vad hon ville säga var att; ”… vi nu ser på möjligheterna att bilda en ny västsvensk region”. Det handlar enligt henne inte om att bilda en större Västra Götalandsregion. Redaktionen ber om ursäkt för misstaget.
 
Nästa nummer av Gränsbrytning kommer den 18 november och är årets näst sista temanummer med fokus på ”Regionerna och internationaliseringen”. Idéer och uppslag inför detta nummer tas emot med öppna armar. Till dess önskar vi er en spännande stunds läsning.
 
Redaktionen
Per Holmström
Lämna en kommentar