För fjärde året i rad har den oberoende tankesmedjan Mandag Morgen arrangerat Välfärdens Innovationsdag i Köpenhamn. Författaren Jacob Bøtter satte tonen för dagen med en entusiasmerande inledning där han konstaterade att framtidens ledare inte är de som besitter mest kunskap och visdom utan de som litar till medarbetarnas klokskap och förmår att involvera alla – med betoning på alla – i ett ständigt pågående förändringsarbete.

Mandag Morgen hade trummat ihop ett digert program, med många programpunkter och seminarier, där visionära idédebatter rymdes men tyngdpunkten trots allt låg på konstruktiva exempel som visat sig fungera. Några av seminarierubrikerna:

– Hur omsätter vi tillit till förnyelse och kvalitet?

– Hur växlar vi in skolan i framtidens samhälle?

– En god start som familj – stora effekter med små investeringar

– Mer digital offentlig välfärd – var ska vi sätta in krafter och hur kommer vi igång?

Just digitaliseringen, som griper in i alla danskars vardagsliv på ett konkret sätt, ägnades stort utrymme och det var också där finansminister Bjarne Corydon valde att lägga fokus under sitt 20 minuter långa gästspel. Först definierade han vad som är Danmarks tre största välfärdspolitiska utmaningar under 2013, vilket kokades ner till tre ord:

Effektivitet, effekt och implementering.

”Inte bara snack”

Helle Thorning-Schmidts regering har lagstiftat om flera stora reformer som nu håller på att genomföras, för att säkra välfärden.

– Alla reformer som vi har satt igång ska vi ha att fungera, vi ska se till att de faktiskt gör skillnad, att det inte bara är snack, utan fungerar i praktiken. Och vi ska inte vara rädda för att lära av varandra – vi måste undvika att uppfinna den djupa tallriken på många hundra ställen samtidigt, sa finansministern.

Grundläggande handlar det om att vi i en stram ekonomisk situation ska ha mer för de pengar vi väljer att använda på välfärd

Den reform som berör flest medborgare är digitaliseringen som just nu håller på att ta form och där ”självbetjäning” blivit ett kodord. Kort sagt så ska digitalisering av tjänster i stat, regioner och kommuner spara in miljarder och därmed rädda välfärden.

Första etappen klar

En första etapp av reformen har redan genomförts. Genom en enda hemsida, borger.dk, nås i stort sett alla tjänster som danska medborgare kan tänkas behöva använda sig av. Via den ansöker man om plats på förskolor och skolor, hanterar studiemedel, skatt och pension, ansöker om pass, gör flyttanmälan, har kontakt med sin läkare och sitt sjukhus – och väldigt mycket mer.

På hemsidan finns också en brevlåda, dit varje medborgare så småningom kommer att motta all post från danska myndigheter – när denna etapp väl är genomförd, under nästa år, så kommer inte ett enda pappersbrev att sändas med så kallad snigelpost.

Självklart kommer denna självbetjäning att medföra problem i början, men myndigheterna räknar med att 80 procent av befolkningen kommer att klara det som krävs. Och övriga kommer att få hjälp.

– Vi upplever att den danska befolkningen är redo, förklarade Bjarne Corydon

Digital service

Den första delen av digitaliseringsreformen handlar om kommunikation.

– Nästa steg blir att se om vi kan göra den offentliga servicen digital. Vi tar sikte på att digitalisera vissa hälsoinsatser samt delar av äldreomsorgen och folkskolan, sa Bjarne Corydon.

– Det är ett stort steg, men häri ligger en stor potential, både vad beträffar effekt och effektivisering.

Lämna en kommentar