Digital analfabetism är ett växande problem på våra arbetsplatser. Vi måste inse att kommunikation både sker analogt och digitalt menar Cathrin Frisemo

digital

Banken via mobilen, Googla, Wikipedia som lexikon, Prisjakt för prisjämförelser, online-shopping, GPS, streamade filmer med mera med mera. Ja, listen kan göras lång på den redan allt mer digitaliserade livsstil som smyger sig på oss utan att vi ens tänker på det och med beteenden förändras till följd av det.

Digital analfabetism, både för privatpersoner och företag, är en realitet som behövs lyftas fram och som exempelvis Digidel var verksamma med för att stävja. Här spelar skolan en viktig roll i att även adressera den frågan för att inte skapa ett utanförskap för en grupp som riskerar att hamna utanför. Det är den grupp där det vare sig finns ekonomi eller kunskap om den digitala miljön.

Skolan är Sveriges största arbetsplats och som ska undervisa och lära ut det som behövs för att vara delaktig i samhälle och arbetsliv. Det skrämmer och förvånar mig därför när jag så sent som i december förra året hörde av en kollega att det fortfarande finns lärare som inte förstår varför eleverna behöver ha tillgång till datorer i skolan.

”Arbetet är inte längre en plats vi går till utan något vi gör”, sammanfattade Eva Fors, Marknads- och affärsdirektör på Microsoft AB, det med i en intervju i min bok ”WIFL – din guide till det digitala arbetslivet”, Det är redan en realitet för många yrken idag.

Arbetsplatsen är i allt större utsträckning där datorn finns och används, även om säkerheten än så länge sätter en del begränsningar för det.

I affärslivet talas det allt mer om ”social business” och där handlar det om en interaktion med kunderna och inte en envägskommunikation, där kommunikationen sker till ökande del via olika digitala verktyg. Utvecklingen av digitala verktyg, som exempelvis det ständigt växande utbudet av sociala medier, är en konsekvens av detta. Vem har inte en app i telefonen idag?

Även företagens intranät som exempelvis Yammer och Mylive förändras till att likna användningen av sociala medier eftersom det är sättet på vilket kommunikationen sker i allt större utsträckning. Beteendet i hur kommunikationen sker har ändrats utan att man tänker på det och det sker numera både analogt och digitalt.

Tänka arbete eller försörjning? Är det att arbeta att lägga upp Youtube-klipp när man spelar och tjäna 56 miljoner kronor? Sätten att försörja sig via olika former av digitala affärsmodeller är oöverskådliga där endast kreativiteten och fantasin sätter gränser.  För att vara konkurrenskraftig som företag och privatperson gäller det att även synas online och vara en del av det digitaliserade arbetslivet. Att se möjligheterna och ta vara på det bästa från båda världarna.

Det handlar inte om antingen eller utan om både och. Om att integrera och finnas både i den analoga och digitala världen och välja till vilken grad beroende på vad som passar ens eget liv och arbetsliv. I en redan integrerad värld som de som är 25 år och yngre redan lever i. Vad väljer du?

2 kommentarer till Digitaliseras eller inte? – Vi är redan mitt i det!

  1. As always an excellent description of what is happening on the market today but also something which we do not notice until it is too late…..

    Svara

  2. Sorry, the comment was from me, Curt

    Svara

Lämna en kommentar