DANMARK: Bara 79 procent av alla unga i Region Syddanmark väljer att gå färdigt grund- och gymnasieskolan. Målsättningen är 95 procent ska göra det, och dit är det långt. Tråkigt är att man på hemmaplan inte lyckats motivera sina unga till att fullfölja sina studier i samma omfattning som man lyckats i övriga danska regioner, vilket än mer bekymrar regionpolitikerna. Glappet till de andra regionerna ökar med andra ord.
För att komma tillrätta med situationen har man sammanställt en inspirationskatalog med bidrag från alla utbildningsaktörer i regionen, från den enklaste förskolan upp till undervisningsministeriet. Sedan har man inrättat nya gemensamma partnerskapsavtal mellan samma aktörer för att på så vis kunna vända trenden på sikt.
 
Källa: Nr 3 av publikationen Syddanmark NU publicerad den 19 augusti 2009.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar