eHealth Week

Europas årliga eHealth Week gick av stapeln i maj i Köpenhamn med fokus på hur ny teknik kan hjälpa Europas länder att klara av de krav en åldrande befolkning. Nellie Kroes vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för digital Empowerment uttryckte på konferensen att stora steg har tagits mot ett nytt synsätt på hälsa, som kommer att avspeglas i rapporten Europa 2020.

Rapporten kommer att rekommendera följande;
– Patienterna ska ha kontroll över sina personliga journaler
– Använda statistik för att förbättra sjukvården och främja livsviktiga innovationer
– Få digitala system att prata med varandra
– Öka öppenheheten och ansvarskänslan
– Få människor att engagera sig, även de som saknar tillgång till Internet.

Grafisk presentation av skillnader i livskvalitet

Är mobbing vanligare i storstaden? Sitter välutbildade kvinnor mer still på fritiden än de med kortare utbildning? Röks det mer på västkusten än i Medelpad?

Dessa, och många andra, frågor kan man nu grotta ner sig i på allvar på Folkhälsoinstitutets hemsida. Inte alls som kuriosa utan för att faktiskt få svar på hur, och varför, folkhälsa utvecklas olika i olika miljöer. Applikationen som fungerar utmärkt och som dessutom har väldigt välgjorda och pedagogiska diagramtyper, heter Folkhälsoatlas.

Norrbotten värnar sina vårdcentraler

Med tonvikt på glesbygden klubbar landstingsstyrelsen i Norrbotten på torsdag en ny färdriktning för hälso- och sjukvården i länet.
Vårdcentralerna i inlandet drunknar lätt i sjukvårdsdebatten. Nu lägger vi bland annat krut på att rekrytera fler konsultläkare och utveckla tekniska lösningar
säger landstingsrådet Kent Ögren (S). Alla de fem sjukhusen i länet ska kompletteras med närsjukvård och kunna erbjuda intensivvård och anestesiologisk kompetens dygnet runt. Strategier ska tas fram för bland annat akut omhändertagande, utvecklingen av e-hälsa och rekrytering av läkare och annan sjukvårdspersonal. – Vår bedömning är att bortom 2025 kommer det att finnas ett behov av intensivvård och narkosläkare på alla fem sjukhus.
Ett mål med den nya inriktningen är att minska landstingets kostnader, men utan att tumma på kvaliteten. Kent Ögren säger;
Rätt vård på rätt ställe gör att det blir billigare på sikt

Vad kostar EU-vården?

Regeringen har bett Försäkringskassan räkna ut vad ingen idag kan svara på – vad det egentligen kostar, att EU har gett patienter rätt att söka vård utomlands på sjukförsäkringens bekostnad. Rättigheten slogs fast i en EU-dom redan 1998 och att den även gäller svenska patienter bekräftade Regeringsrätten 2002 när en göteborgska fick ersättning för sin reumatikervård i Tyskland. Ganska få svenskar utnyttjar sin rättighet att gå förbi vårdkön. Bland dem som gör det har det länge funnits en tung övervikt av norrlänningar som går till en tandläkare i Finland. Den senast kända siffran för vad det kostar svensk sjukvård är från 2006 och då landade det på 50 Mkr kronor – vilket ska ställas mot svensk sjukvårds totala kostnad på 165 miljarder kronor det året. En ny svensk lag om utlandsvård träder i kraft i oktober 2013 och anger att landstingen i fortsättningen ska ta kostnaden även för utlandsvård men att kommunerna får fortsätta att betala för medicinska hjälpmedel, av det slag man bekostar för hemmavarande svenskar.

Årets kvinnliga ledare i sjukvården 

Dagens Medicin har utsett årets kvinnliga ledare i sjukvården 2012 – ett pris de delar ut för tredje året i rad. Utmärkelsen går till Patricia Enocson, röntgenchef på Centralsjukhuset i Kristianstad.

58 kvinnor var nominerade till utmärkelsen och juryns motivering lyder;

För sitt synliga och stöttande ledarskap i en geografiskt utspridd organisation, där hon genom stort engagemang och strategiskt arbete, har lyckats åstadkomma motiverade medarbetare, tydliga förbättringar och mätbara resultat.

Lämna en kommentar