NORDEN: I framtiden ska konsumenterna kunna välja el från elhandlare i hela Norden. Dessutom ska förare av eldrivna hybridbilar kunna tanka sina fordon oavsett på vilken sida av den svensknorska gränsen de befinner sig, i alla fall om de nordiska närings- och energiministrarna får som de vill.  

De nordiska närings- och energiministrarna undertecknade den 27:e oktober en överenskommelse om fortsatt integration på energi- och transportområdet. De vill uppnå en ”ekologiskt effektiv ekonomi”, som bland annat innebär att befintliga näringar ska kunna minska sina utsläpp och att nya näringar med grön ekologisk profil ska få fotfäste. 
 
Ska nå konsumenterna
Än så länge har integrationen mellan de nordiska länderna kommit längst på energiområdet. Men man är trots detta inte framme vid slutmålet som är att slutkonsumenterna, du och jag, ska kunna välja vilka elleverantörer vi vill från den nordiska marknaden. Sannolikt blir detta möjligt först år 2015 enligt de bedömningar som NordREG (ett samarbetsorgan mellan de nordiska regleringsmyndigheterna) gjort.
Enligt Christina Simón, departementssekreterare vid Energienheten på Näringsdepartementet så ska NordREG också ta fram en handlingsplan, där konkreta åtgärder för att nå en gemensam slutförbrukarmarknad ska skissas.
– Det kan handla om ändringar i lagstiftning eller i andra regelverk. Vi vet inte exakt vad som behövs i nuläget. Vidare kan det röra sig om olika förändringar från land till land beroende på hur vart lands nu gällande regelverk ser ut, säger hon.
 
Sikte på elbilsmarknaden
Ministrarna vill även prioritera transportområdet. Mest aktuellt är den avsiktsförklaring som gjordes i augusti mellan den norska och svenska infrastrukturministern, Liv Signe Navarsete och Åsa Thorstensson.
När de träffades så kom de överens om att påbörja en gemensam satsning på infrastrukturområdet för att underlätta för elfordon, berättar Stefan Andersson, Kansliråd vid Trafikenheten på Näringsdepartementet.
 

Är det bara Sverige och Norge som driver det här spåret?

– Just nu så är det så, men inga dörrar är stängda så kommer danskar och finländare och knackar på så är de välkomna, säger Stefan Andersson.
Handlar det om placeringen av stolpar för att kunna ladda bilarna?
– Bland annat, men det kan också handla om en universell standard för skyltning och vägvisning via exempelvis mobiltelefoni, till stopp där förare av elbilar kan få service etcetera.
Vilken tidshorisont arbetar ni med?
– Vi tror att det kan dröja till år 2012 eller senare innan det blir något större utbud av elbilar och laddhybrider på den svenska marknaden. Men det finns redan nu kommuner och energibolag som kör demoprojekt.
Hur bedömer du att den här marknaden kommer växa?
– Vi har ju i hela Norden en väl utbyggd el-infrastruktur som direkt kan användas för drift av elbilar. Den kan bli ännu bättre, men det är framför allt batterikostnaden och därmed fordonskostnaden som behöver minska  för att den här utvecklingen ska ta fart, säger han.
 
Läs mer: 
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar