DANMARK: Förbättrad medborgarservice och framför allt enklare att starta företag. Det är en av vinsterna efter att kommunerna den 1 januari i år övertog ansvaret för Danmarks fem Växthus.

Konkret innebär det att de kommunala kontaktråden fått ökat ansvar. De fem kontaktråden, ett i varje region, utgörs av alla borgmästare i respektive region plus ett antal kommunstyrelseledamöter. Sammansättningen av dessa ledamöter ska spegla röstfördelningen vid det senaste kommunalvalet.

Mindre byråkrati

Flemming Eskildsen, borgmästare  i Skive kommun och ordförande för Væksthus Midtjylland, beskriver på kommunförbundet KL:s hemsida hur det fungerar i hans kommun, som ligger långt fram i förändringsarbetet. Den som startade företag före 1 januari i år var tvungen att vända sig till både regionens Växthus och till kommunen, men nu har byråkratin minskat och det räcker det med en instans. Nu finns det så att säga bara en ingång – nämligen kommunen.

– Skive kommun tillhandahåller gratis rådgivning – ett slags baspaket – för alla potentiella företagare. När vi identifierar en verksamhet med tillväxtpotential så kopplas Växthuset in, vilket ofta medför att företagaren leds direkt in i olika regionala program. Den enskilde företagaren upplever därför ett vägledningssystem som hänger ihop. Flemming Eskildsen menar att denna koordination bidrar till att säkra tillväxt i näringslivet.

Barn med särskilda behov

Kommunernas kontaktråd kommer framöver också ta över ansvaret för koordineringen av vissa sociala frågor, såsom vuxna med funktionsnedsättningar och barn och unga med särskilda behov.

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Anne Wollter

Lämna en kommentar