GLOBALT: Det räcker inte att beslutsfattarna från världens alla nationer kommer överens om ett avtal kring utsläppskvoter. Ansatsen är alldeles för passiv, menar Pontus Braunerhjelm, VD för Entreprenörskapsforum och en av författarna till rapporten ”Entreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling”. Han vill bort ifrån ett ensidigt fokus på fördelningen av utsläpp, och vrida frågan till att minska utsläppen hos de som står för de största föroreningarna globalt.
För att kunna gå den vägen krävs enligt Braunerhjelm att världens länder satsar på globala utvecklings- och innovationscenter som kan bidra till lösningar som kan minska utsläppen. Han förespråkar också att utsläppsrätterna inte fördelas efter politiska kriterier utan aktionernas ut på en global marknad.
Som en sista punkt vill han förenkla informationen kring vilken miljöpåverkan som tillverkningen av en produkt eller tjänst för med sig.
 
Läs mer:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar