Arbetsmarknad, den abstrakta marknad där arbetsgivare (köpare av arbetskraft) och arbetstagare (säljare av arbetskraft) möts, och erbjuder anställning eller arbetskraft.

Förflyttningen och utbytet av entreprenörer skapar tillväxt

Programmet Erasmus for Young Entrepreneurs syftar till att hjälpa nya och unga entreprenörer att bli mer konkurrenskraftiga. Genom principerna om resande och utbyte med andra kulturer och marknader är målet att skapa förutsättningar för samarbete och export, och framförallt hjälpa entreprenörer att anpassa sig till globalisering.

Om att hitta rätt medarbetare – och om att bli hittad…

Många säger just nu något som är ganska paradoxalt. De menar att trots att vi har relativt hög arbetslöshet och trots att särskilt ungdomsarbetslösheten är riktigt stor så är det väldigt svårt att hitta och rekrytera bra och kompetenta medarbetare. Man får väldigt många sökande vilket gör rekryteringsarbetet omfattande och dyrt. Ändå har man en känsla av att de personer man verkligen letar efter inte finns bland de inkomna ansökningarna. Vi tror att den här känslan ofta är alldeles riktig och att den första frågeställningen är ”hur får vi kontakt med rätt personer?”.

  1. 1
  2. 2