Det växande civilsamhället innebär ett skifte för demokratin

Demokrati har i det moderna samhället kommit att innebära rätten att rösta fram dem som ska styra, snarare än rätten att få styra själva. I den representativa demokratins tidevarv har påverkan och demokrati, krasst sett, blivit en känsla, skapad av en återkommande ritual vart fjärde år, när landets röstberättigade medborgare plikttroget gå till valurnorna och röstar, eller låter bli att göra detsamma. Men betyder detta att demokratins grundläggande betydelse, folkstyret, inte har en förankring i dagens Sverige? Om vi kan enas om att demokratin, folkstyret, istället innebär både styre och deltagande, att den innebär att ha inflytande och att kunna agera som grupp och individer, då är det kanske inte i parlamenten vi ska söka den?

  1. 1
  2. 2