Dragkramp

Medan EU diskutera sammanhållningspolitiken för programperioden 2014-2020 laddar svenska aktörer för en egen uppgörelse om hur genomförandet i Sverige ska gå till. Det lär framförallt bli en dragkamp om hur mycket inflytande den lokala/regionala nivån kan få.  

Integritet versus sammanhang i krisens Europa

Individualisering och integritet är två av vår tids modeord. Individuella utvecklingsplaner i skolan, individuella anställningsavtal och individuell anpassning av varor och tjänster är bara några av de företeelser som tycks handla om ett allt tydligare fokus på den enskilda människan snarare än på kollektiv eller grupper.

  1. 1
  2. 2
  3. 3