Gränsbrott – Avbrott – Sammanbrott

Gränsbrott! Nordiska rådet föreslår inrättandet av en särskild ombudsman för gränshinder. Den som känner sig illa hanterad av dubbelbeskattning, utebliven rösträtt eller bristande socialförsäkringar skall kunna vända sig till ombudsmannen för att få hjälp. Den övergripande tanken är naturligtvis att […]

Kultur är antingen eller… 

Begreppet kultur har två vitt skilda betydelser. Den egentliga betydelsen är odling, från latinets ”Cultura”. Med den innebörden har det kommit att användas om all mänsklig utveckling som inte är biologisk. Våra familjemönster, vårt språk, vår humor och vår klädsel är alla uttryck för mänsklig kultur, d v s något vi genom årtusenden odlat fram.

  1. 1
  2. 2