Social hållbarhet är en sammanhållen problemlösningskapacitet

Hållbar utveckling består enligt FN:s definition av tre dimensioner - den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga – som samstämmigt och ömsesidigt ska stödja varandra. I dagens samhälle är den hållbara utvecklingen mer aktuell än någonsin - kriser inom hållbarhetens alla tre dimensioner, klimatkris, finanskris och ökade klyftor, manar till handling, problemlösning och förändring. Frågan är dock hur den processen ska se ut? Vilka aktörer ska ta en aktiv del? Vem är det som har det yttersta ansvaret för att arbetet genomförs och utvecklingen går framåt? Den här artikeln handlar om hållbar utveckling generellt och mer specifikt om social hållbarhet och vikten av en sammanhållen problemlösningskapacitet.

Nytt & Kort

Svenska regioner mest innovativa ”Regional Innovation Scoreboard 2012” har jämfört innovationsförmågan i 190 europeiska regioner och Sveriges regioner placerades sig främst åter igen. I förra numret av Gränsbrytning tog vi upp att det finns stora regionala skillnader mellan Nordens regioner. Sifforna […]

Ett hållbart samhälle är lätt fixat

CC by Todd Morris

Åtminstone om vi undviker den mycket mer komplicerade frågan: Hållbart för vem? Själva planeten vi bor på är extremt hållbar, det kan vi inte göra något åt hur vi än försöker. Man får alltså anta att den som talar om ett hållbart samhälle menar ett för människor hållbart dito. Men även då uppstår en hel rad frågor som förtjänar lite mer belysning än vad vi hittills sett.

Kort & Nytt

Hard Rain: Whole Earth – en konferens för en rättvis och hållbar global utveckling. Vilka konsekvenser får klimatförändringen, befolkningsökningen och hur vi använder jordens resurser är några av de frågor som konferensen försöker svara på.

Barents hav – en het gränsregion nära Arktis

NORGE: I mitten av mars träffades norska och ryska havsforskare på ön Senja i Nordnorge för att förnya sitt årliga forskningsavtal. Samarbetet mellan forskarna har pågått i organiserad form sedan mitten av 1950-talet och överlevt både det kalla kriget och den sega gränsdragningstvisten i Barents hav och Norra ishavet.

Avgörande vägval för framtidens regioner

Det är med extra stor spänning som jag nu fattar pennan. Anledningen är att jag nu lämnar över redaktörskapet till två rutinerade omvärldsbevakare och låter nu deras spaningar prägla Gränsbrytning. För egen del vill jag denna sista gång reflektera kring den mest fundamentala regionala utvecklingsfrågan av alla – regional tillväxt.

  1. 1
  2. 2