Tänkande vid vägs ände?

Att öka innovationskraften är en central fråga för många organisationer idag. Det är inte bara på universitetens innovationssystem eller på de regionala kontorens utvecklingscenter som innovationsprocesser pågår. Gränsbrytning hittar tre arenor där innovationprocessen äger rum och tittar på kriterierna för dessa.

Innovation – eller bara utveckling?

All mänsklig aktivitet innebär förmodligen utveckling. Om den är till det bättre eller till det sämre får naturligtvis avgöras av betraktaren men det är svårt att hitta några områden där vi inte gradvis förändrar vårt sätt att arbeta, vårt sätt att interagera eller våra produkter och tjänster.

  1. 1
  2. 2
  3. 3