Närproducerat är värst för de som förespråkar det mest

CC BY Shandchem

I debatten om hållbar utveckling finns en undertext av konsensus upplever jag. Vi är alla överens om att vi måste satsa på hållbarhet och att vi har samma uppfattning om vilka verktyg vi ska använda för att nå målet om ett hållbart samhälle. När jag börjar fundera på vad det egentligen betyder och problematisera begreppen kommer jag fram till – för några – obehagliga upptäckter.

Ett hållbart samhälle är lätt fixat

CC by Todd Morris

Åtminstone om vi undviker den mycket mer komplicerade frågan: Hållbart för vem? Själva planeten vi bor på är extremt hållbar, det kan vi inte göra något åt hur vi än försöker. Man får alltså anta att den som talar om ett hållbart samhälle menar ett för människor hållbart dito. Men även då uppstår en hel rad frågor som förtjänar lite mer belysning än vad vi hittills sett.

Tänkande vid vägs ände?

Att öka innovationskraften är en central fråga för många organisationer idag. Det är inte bara på universitetens innovationssystem eller på de regionala kontorens utvecklingscenter som innovationsprocesser pågår. Gränsbrytning hittar tre arenor där innovationprocessen äger rum och tittar på kriterierna för dessa.

Innovation – eller bara utveckling?

All mänsklig aktivitet innebär förmodligen utveckling. Om den är till det bättre eller till det sämre får naturligtvis avgöras av betraktaren men det är svårt att hitta några områden där vi inte gradvis förändrar vårt sätt att arbeta, vårt sätt att interagera eller våra produkter och tjänster.

Kultur är antingen eller… 

Begreppet kultur har två vitt skilda betydelser. Den egentliga betydelsen är odling, från latinets ”Cultura”. Med den innebörden har det kommit att användas om all mänsklig utveckling som inte är biologisk. Våra familjemönster, vårt språk, vår humor och vår klädsel är alla uttryck för mänsklig kultur, d v s något vi genom årtusenden odlat fram.

Integritet versus sammanhang i krisens Europa

Individualisering och integritet är två av vår tids modeord. Individuella utvecklingsplaner i skolan, individuella anställningsavtal och individuell anpassning av varor och tjänster är bara några av de företeelser som tycks handla om ett allt tydligare fokus på den enskilda människan snarare än på kollektiv eller grupper.

Utbränd – eller otänd?

Jag har, de senaste åren, precis som alla andra kommit i kontakt med utbrändhet, depressioner och andra av tidens symptom. Många samtal, diskussioner och föreläsningar, böcker, tidningsartiklar och TV-program har passerat revy och så småningom har både du och jag hört allt som finns att höra i ämnet. 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4