Ett nätverk har inte något syfte 

Allt oftare talar vi om olika typer av nätverksarbete som motpol till det ganska institutionaliserade och genomorganiserade arbete vi hittills varit vana vid. För att få det att fungera behövs en lite djupare förståelse kring hur nätverk fungerar. 

Om objektiva orter och subjektiva centra…

De senaste åren har allt mer av den allmänna debatten handlat om orters, städers och regioners utveckling och tillväxt. Från landsbygdsutveckling i västra Västerbotten till storstadsexpansion i Stockholm. Gemensamt för alla frågeställningarna är att det på något sätt handlar om att få syn på, och utveckla, de faktorer som gör en plats konkurrenskraftig, eller som vi säger, kompetent.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4