Digital infrastruktur i förändring

I kölvattnet av att Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE), släppte sin rapport Svenskarna och Internet 2012 den 22 oktober, har vi i kvällspress och debattprogram kunnat följa debatterna om 3 åringar som surfar på nätet och läsplattans vara eller icke-vara inom skolvärlden. Ämnen som i sig förvisso är intressanta men som utgör en liten del av resultatet i rapporterna och en ännu mindre del av den större kontexten och samhällsutvecklingen som sådan.

Nytt & Kort

Nytt & Kort är notiser som är just det, nya och korta. I detta nummer av Gränsbrytning handlar Nytt & Kort om kommunala samarbeten, om hur EU förenar Europas hamnstäder samt om den nya infrastrukturpropositionen. De handlar också om hur arbetet med Glasrikets framtid påverkas av den senaste tidens nedlägningar samt om regeringens nationella innovationsstrategi som presenterades förra veckan.

Migration & MIT

Att passera gränser, eller att inte få göra det, blir möjligen ett forsknings- och utbildningsområde vid ansedda MIT. Medan fasövergångar kan tänkas intressera fysiker och naturvetenskapare så intresserar sig historiker och genusvetare för gränsövergångar.

  1. 1
  2. 2