Tillväxt i tillväxtdebatten  

Till konstkritiken och sportjournalistiken kan vi nu foga stora delar av tillväxtdebatten. Gemensamt för de här tre är att man ganska fort får en känsla av att de har ett förvånansvärt distanserat förhållningssätt till den företeelse de faktiskt säger sig analysera eller förstå.

Stora Tillväxtdagen

För 3:e  året i rad ordnades konferensen Stora Tillväxtdagen i Stockholm av Tillväxtverket och Tillväxtanalys i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Temat för årets konferens var Regional attraktivitet - tillväxtmotor i en global verklighet. Gränsbrytning var sjävklart på plats och lyssnade på bl a Näringslivsministern Annie Lööf som inledningstalade inför 400 tillresta deltagare.

Robin Hood delar Danmark

DANMARK: Det har väckt en häftig debatt i Danmark att regeringen vill ändra ramarna för den så kallade Robin Hood-modellen – att pengar omfördelas från rika kommuner till fattiga. Enligt det nya förslaget ska Köpenhamn leverera ytterligare 241 miljoner DKK till kommuner i "Utkantsdanmark", från och med nästa år. - Skriande vansinne, kommenterar Köpenhamns borgmästare Frank Jensen

Om objektiva orter och subjektiva centra…

De senaste åren har allt mer av den allmänna debatten handlat om orters, städers och regioners utveckling och tillväxt. Från landsbygdsutveckling i västra Västerbotten till storstadsexpansion i Stockholm. Gemensamt för alla frågeställningarna är att det på något sätt handlar om att få syn på, och utveckla, de faktorer som gör en plats konkurrenskraftig, eller som vi säger, kompetent.

Avgörande vägval för framtidens regioner

Det är med extra stor spänning som jag nu fattar pennan. Anledningen är att jag nu lämnar över redaktörskapet till två rutinerade omvärldsbevakare och låter nu deras spaningar prägla Gränsbrytning. För egen del vill jag denna sista gång reflektera kring den mest fundamentala regionala utvecklingsfrågan av alla – regional tillväxt.

  1. 1
  2. 2