Lek med siffror

FFF 3D-print infil percentage CC By Creative Tools

I den allmänna debatten målas ungdomsarbetslösheten upp som ett enormt problem. En av fyra unga är arbetslösa och partierna tävlar om hur de bäst ska lösa de ungas situation. Gränsbrytning tittar närmare på de skräckinjagande siffrorna och hittar en annan bild som bättre beskriver verkligheten.