Energibranschen står inför sin största omvälvning på mycket länge. Det handlar inte om övergången till förnyelsebar energi utan om hur den förnyelsebara energin kommer in i systemet.

Solar Power Generator CC BY Grumcajsz
Solar Power Generator CC BY Grumcajsz

Vi står inför ett nytt energisystem där fossila bränslen kommer att ersättas med förnyelsebar energi. Den resan är nog de flesta av oss (i Norden) överens om. Vad vi inte är överens om är hur länge vi ska färdas och i vilken riktning. Varje land utnyttjar sina fördelar och Danmark med sina vindpiskade stränder drar således nytta av sitt blåsiga läge. Sverige och Finland som översköljs av vattenmängderna i älvarna drar nytta av det flödet. Norge, som ju hittade det svarta guldet, har till skillnad från de övriga Nordiska länderna minskat sin användning av förnyelsebar energi.

Det nordiska elnätet är som bekant inte solitärt utan är sammanlänkat med det europeiska där omställningen inte har nått lika långt. En stor del av energin som produceras i Europa kommer fortfarande från kärn- och kolkraft. De olika energikällorna växelverkar dock tillsammans och bildar ett komplext system.

Energidistribution är komplex. Energi kan inte förstöras och inte lagras (i någon större utsträckning). Elproduktionen måste alltså vara lika stor som elanvändningen annars slutar systemet fungera. Enklare uttryckt;  proppen går.

Balans i detta komplexa system är en av de viktigaste fundamenten i ett modernt samhälle. Energisystemen balanseras på två sätt:

  • Genom att anpassa produktionen av energi till hur stora behov vi har. (Öka på vintern. Minska på natten)
  • Genom att exportera eller importera energi till andra länder.

En utmaning när vi går över till förnyelsebar energi är att konsumenter kan behöva anpassa sina behov efter tillgång på energi och inte, som det är nu, tvärtom.  Det kan innebära att konsumenter kan tvingas bli mer aktiva och integrerade i det komplexa energisystemet och på det sättet, genom att styra sin konsumtion, balansera ett instabilt flöde. Anpassning av produktionen eller anpassning av behoven är således två olika sätt att balansera ett system.

Den riktigt stora utmaningen som energibranschen står inför handlar faktiskt om en helt annan balans. Nämligen att våra energisystem är gjorda för att distribuera ut energi från enstaka stora källor till många små konsumenter. De är inte konstruerade för att ta in energi från många olika håll och källor. Men just den omvända distributionslogiken är en av konsekvenserna när vi går över till förnyelsebar energi i stor skala.

FRÅN ”en till många” TILL ”många till många”.

Att balansera ett system när det är svårt att förutse och kontrollera inflödet är en besvärlig uppgift. Att justera effekten på ett kärnkraftverk är lättare att hantera än 1 miljon solcellsabonnenter som tillför energi i systemet, var och en i väldigt små kvantiteter. Att låta konsumenter anpassa sina behov efter tillgänglighet är lätt när inflödet är stabilt. Men hur balanserar vi nätet om det plötsligt slutar blåsa eller solen slutar skina?

Naturskyddsföreningen menar att problemet inte är så stort – solen skiner ju alltid någonstans i Europa!

De nordiska energibolagen som träffades på ett seminarium för ett tag sedan vågar däremot inte räkna med att solen skiner någonstans utan arbetar febrilt med att försöka ställa om till ett förändrat energisystem. För att på allvar kunna ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi måste vi hantera en ny distributionslogik. Ett i det närmaste oändligt antal små energikällor som utan förvarning kommer att slå på, och slå av, sin energiproduktion helt oberoende av vad samhället behöver och vad energibolaget har för planer.

Lämna en kommentar