EU: – I dag finns få om några politiker här i norra Sverige som har en bra överblick över de satsningar som sker inom olika EU-program. Och det kommer vi att behöva om vi ska kunna uppfylla den nya EU2020-strategin, säger Inge Andersson, direktör vid North Sweden, de fyra svenska nordligaste länens gemensamma Brysselkontor.
Som direktör var han med om att arrangera konferensen om steget från Lissabonstrategin till EU2020 via norra Sverige den 5 maj i år, där mycket av diskussionerna handlade om man i norra Sverige lyckats omsätta EU:s politik så här långt.
– Alla, både från EU-kommissionen och Näringsdepartementet, intygade att vi har hållit oss väl framme och uppfyllt förväntningarna så här långt under den här programperioden 2007 – 2013. Samtidigt flaggar de för att kraven under nästkommande period kommer att höjas ytterligare, säger Andersson.
– Men vår strategi handlar om att påminna dem om att EU2020 inte kommer lyckas utan att norra Sveriges möjligheter tas tillvara. 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar