EU: Den finansiella krisen har enligt Europeiska Centralbankens ordförande Jean-Claude Trichet, synliggjort behovet av att länka samman medlemsländernas budgetprocesser. När Europaparlamentets ekonomiska och monetära utskott möttes i november valde han att lägga fram ett förslag om en budgetfederation. Enligt Trichet är detta ett nödvändigt steg till följd av kriserna i de så kallade PIIGS-länderna. Hans förslag innebär ett långt större ingrepp i medlemsländernas självstyre, särskilt i skattepolitiken, än de krismekanismer som man hittills har infört.
 
Läs mer: 
 
Källa: EU Observer
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar