EU: Det är nu hög tid att skapa "territoriella pakter" mellan EU, medlemsstaterna och regionerna om tillväxtstrategin EU2020 ska uppnås. Det var regionkommitténs budskap till EU-kommissionen och medlemsländerna när de höll möte i förra veckan. – För att dessa pakter ska få ett innehåll och inte bara vara ord så krävs det en väl genomtänkt strategi och ett ramverk så att avtalen får en legal form, sade regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso i ett pressmeddelande. Kommitténs krav kommer samtidigt som medlemsländerna nu har styvt en månad på sig att visa hur de vill gå tillväga för att omsätta EU2020-strategi i praktiken. Medlemsländernas regeringar ska lämna sina svar till EU-kommissionen före slutet av april.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar