EU: Det råder ingen tvekan om att EU:s sammanhållningspolitik haft betydelse. Frågan är bara om politiken får fortsätta utvecklas på sina egna premisser utan att fullständigt bindas upp mot ett fåtal utpekade mål inom EU2020 och med tillräckliga medel för att kunna göra skillnad. Detta är några av de kommentarer som finns med i Regionkommitténs officiella yttrande över EU-kommissionens femte sammanhållningsrapport. I yttrandet så lägger man också ett antal förslag om hur man vill reformera både regional- och socialfonden efter år 2013. Bland annat påpekar kommittén vikten av att alla regioner även i fortsättningen måste kunna få del av medel från båda fonderna. Kommittén ser också gärna att EU-kommissionen överväger en mellankategori med andra stödregler för de regioner som har en BNP mellan 75 – 90 procent av EU-genomsnittet. Någon frysning av stödet för de medlemsländer som bryter mot regelverket om budgetunderskott vill man däremot inte se. En ökning av budgeten och ett utökat tekniskt stöd för territoriellt samarbete mellan lokala och regionala myndigheter finns däremot med på önskelistan liksom ytterligare förenklingar vid bidragsansökan och i samband med uppföljning.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar