EU: Den danska regeringen har via sin talesman Michael Wammen (S) deklarerade klart och tydligt till EU:s övriga medlemsländer att Danmark under sitt ordförandeskap under våren 2012 inte kommer att prioritera ett nytt fördrag. Snarast ligger den långsiktiga budgeten och dess inverkan på sammanhållningspolitiken som en högre prioritet för den danska regeringen.

  NRU Norden: Per Holmström  

Lämna en kommentar