EU: Det är enligt talesmannen vid EU-kommissionens DG Regio, Pia Ahrenkide Hansen, inte alls på det sättet att det ligger outnyttjade miljardbelopp knutna till EU:s fonder i väntan på att användas. Mycket är intecknat men har ännu inte förbrukats.
Påståendet om de stora outnyttjade medlen publicerades den 30 november av tidskriften Financial Times som påstod att detta faktum också bidrar till att de fattigaste länderna inte kan ”kvittera ut” de stödpengar som är avsatta eftersom de själva har resurser till medfinansiering.  
Ahrenkide Hansen försvarade EU-kommissionen genom att påpeka att de staplar och figurer och påståenden som Financial Times hävdat kan missförstås. Verkligheten är den enligt DG Regios talesman att ännu inte utbetalade strukturfondsmedel finns i verkligheten i respektive medlemsland och inte på ett samlat kontor hos EU-kommissionen. Dessutom är långt större andel av medlen använda då de är intecknade om än inte förbrukade. Ett avgörande skäl har varit att finanskrisen bromsat upp investeringstakten.
 
Källa: Euractive den 1 december 2010
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar