EU: Det finns enligt Regionkommittén ett tydligt förhållande mellan EU:s långsiktiga strategi, EU2020, och EU:s sammanhållningspolitik: Den tidigare förutsätter nämligen den senare. Ska EU2020 kunna förverkligas så måste det ske lokalt och regionalt och där fungerar sammanhållningspolitiken bättre än sektorspolitiken. Mer sektorspolitik kommer enligt dem medföra mer byråkrati. Det här var korthet budskapet i ett yttrande som politikern Michael Schneider (DE–PPE), statssekreterare med ansvar för Europafrågor i Sachsen-Anhalts delstatsregering, presenterade i kommitténs plenarsession den 5 – 6 oktober, det vill säga mitt under Open Days dagarna i Bryssel.
Yttrandet var Regionkommitténs svar till Rådet som ville veta vad kommittén tycker om sammanhållningspolitikens bidrag till EU2020-strategin. Frågan ska nämligen upp i Rådets möte den 22 – 23 november.
I samband med Schneiders presentation så berättade Regionkommitténs ordförande att man ska driva en kampanj runt om i hela Europa för att uppmuntra till så kallade lokala och regionala pakter mellan nationella regeringar och lokala och regionala myndigheter. Dessa pakter har ett syfte: att underlätta genomförandet av EU2020-strategin.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar