EU: Storstadsnätverket EuroCities vill se en tydligare territoriell prägel på det socialfondsprogram som nu ligger i stöpsleven för 2014 och framåt. Det är i storstäderna som en allt större andel av Europas befolkning lever och flyttar till. Det är också i storstäderna som de största sociala utmaningarna finns och växer. EuroCities vill därför se en tydligare markering i det kommande programmet av just städernas betydelse och att medlemsstaterna tar med det i programmets utformning. Till sist önskar man att EU skapar ekonomiska morötter som gör det intressant för städerna att uppmuntra till sociala innovationer och en inre sammanhållning mellan stadsdelarna, liksom att utveckla förutsättningar för en lokal integration.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar