EU: Den Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) förutspår för 2012 en långt sämre ekonomisk utveckling för EU:s så kallade transitregioner. Dessa regioner har en BNP-utveckling som är högre än 75% men lägre än 90% av medlemsländernas genomsnittliga BNP och är just nu föremål för en politisk diskussion om de ska särbehandlas inom de nya ramvillkoren för EU:s strukturfonder. Den nedskrivna prognosen berör främst regioner i centrala och sydöstra delarna av EU, då dessa medlemsländer haft en svagare utveckling redan från början. Däremot har närliggande regioner i Ryssland inte alls påverkats i samma utsträckning poängterar EBRD.  

Läs mer: http://www.finchannel.com/Main_News/Banks/97530_Events_in_eurozone_continue_to_affect_transition_region/

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar